Запитуйте - відповідаємо

Щодо визначення звичайної ціни при здійсненні операції купівлі-продажу між пов’язаними юридичними особами повідомляю наступне:

Відповідь. З 01.09.2013 року втратив чинність п.153.2 ПКУ, який встановлював порядок оподаткування операцій із пов'язаними особами. З цього часу оподаткування контрольованих операцій з пов’язаними особами здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 цього Кодексу.

Разом з тим, згідно з пп.39.2.1.1 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ контрольованими операціями є господарські операції, які відповідають одночасно двом умовам:

1)  зокрема, господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які:

 - задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;

 - застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;

 - сплачують податок на прибуток підприємств та/або ПДВ за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до ПК, станом на початок податкового (звітного) року;

 - не були платниками податку на прибуток підприємств та/або ПДВ станом на початок податкового (звітного) року.

2) загальна сума усіх здійснених операцій платника податків з цим контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік.

Отже, лише якщо покупець Вашого основного засобу відповідає одночасно двом вищенаведеним умовам, операція продажу основного засобу, залишкова вартість якого дорівнює нулю, може потрапити під визначення контрольованої операції.

У такому випадку, відповідно до пп. «д» пп. 39.5.3.2 ПКУ у разі відсутності або недостатності відповідної інформації в офіційно визнаних джерелах інформації про ринкові ціни може бути використана інформація про результати незалежної оцінки майна та майнових прав, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

З 01.09.2013 року у ПКУ відсутня вимога щодо застосування звичайних цін в операціях з пов’язаними особами, що не є контрольованими.

Окремі норми ПКУ все ж містять вимоги про застосування звичайної ціни в неконтрольованих операціях.

 

 

Чи можливо віднести до складу інших витрат, витрати на відрядження, за умови, що у відрядження їде директор підприємства на легковому автомобілі, що належить нашому підприємству?

 

Відповідь. Відповідно до пп.. 140.1.7. витратами подвійного призначення є витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, в межах фактичних витрат особи, яка відряджена, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), ...
Податковий кодекс України не встановлює обмежень використання певних видів транспорту у відрядженні. Тепер такі питання регулюються наказом по підприємству.
Зазначені витрати можуть бути включені до складу витрат платника податку лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат та зв'язок з господарською діяльністю платника податку: наказ по підприємству про відрядження, подорожні листи легкового автомобіля. Витрати на пальне враховуються відповідно до норм використання пального для певного автомобіля.
Такі витрати відображаються у Додатку до Декларації з податку на прибуток „Адміністративні витрати" у рядку „Витрати на службові відрядження й утримання апарату".

  

 До 01.04.2011 підприємством нараховувалось за підсумками звітного кварталу податок на прибуток за ставкою 25%, а - частина прибутку, що відраховувалась до державного бюджету - 15%. Які відсотки до цих видів податків будуть нараховуватись з ІІ кварталу 2011 р. в 2012 р., 2013 р. і т.д.

Відповідь. Відповідно до п. 10 підрозділу 4 Розділу ХХ ПКУ ставка податку на прибуток підприємств встановлюється у таких розмірах:
з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;
з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток;
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;
з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.
Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 138 у розмірі:
- 30 відсотків - державними підприємствами, що є суб'єктами природних монополій, та державними підприємствами, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень;
- 15 відсотків - іншими державними унітарними підприємствами.
Зміна ставок цих платежів поки не передбачається.

 

Коли буде прийнятий (затверджений) порядок заповнення декларації з податку на прибуток підприємств?
Відповідь. На даному етапі не передбачається прийняття такого документа.
По-перше, ПКУ передбачає, що податковий орган затверджує тільки форму декларації.
По-друге, сама форма декларації та додатків містить велику кількість пояснень. Цими поясненнями намагались роз'яснити усі складності заповнення.

 

Чи включається до витрат оренда автомобіля та транспортних засобів у підприємця- платника єдиного податку?

Відповідь. Є такі міркування, що орендні операції не є товаром (роботами або послугами), тому на них не поширюється заборона на включення до витрат згідно з пп. 139.1.2. Але податківці вважають їх послугами оренди і не дозволяють зменшувати об'єкт оподаткування на витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

 

Як у податковому обліку обліковуються матеріали, отримані при ліквідації основних засобів?

Відповідь. Податковий кодекс прямої відповіді на це питання не дає. Але, відповідно до норм пункту 44.2 ПКУ для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.
Відповідно до п.44 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року N 561, деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і демонтажу основних засобів, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємства.